v

Louhos

Lähdekoodia avointen suomalaisten datavirtojen seulontaan


Julkisesti saatavien tietoaineistojen määrä kasvaa kiihtyvää tahtia. Hallintoon, talouteen, liikenteeseen, paikkatietoon ja muihin alueisiin liittyvien datavirtojen pöyhintä avaa uusia näkökulmia yhteiskuntaan.

Edistämme julkisten tietovarantojen saatavuutta ja käyttöä kehittämällä avoimen lähdekoodin laskentakirjastoja yhteiskunnan tietovirtojen analysointiin.

Tärkein kehityskohde ovat suomalaisen avoimen datan louhintaan keskittyvät R-kirjastot osana kansainvälistä rOpenGov-verkostoa. Olemme parhaillaan pilkkomassa alkuperäistä sorvi-kirjastoa täsmällisemmin rajattuihin osiin: sorvi, statfi, sotkanet, helsinki, gisfin ja datavaalit. Lisäksi olemme mukana Datavaalit-hankkeessa.

Fork me on GitHub