v

Louhos

Lähdekoodia avointen suomalaisten datavirtojen seulontaan


Julkisesti saatavien tietoaineistojen määrä kasvaa kiihtyvää tahtia. Hallintoon, talouteen, liikenteeseen, paikkatietoon ja muihin alueisiin liittyvien datavirtojen pöyhintä avaa uusia näkökulmia yhteiskuntaan. Laaja saatavuus ja käyttö on omiaan nostamaan yhteisten tietovarantojemme arvoa.

Louhoksessa tavoitteenamme on:
  1. Edistää julkisten tietovarantojen tehokasta saatavuutta ja käyttöä
  2. Koota, kehittää ja jakaa lähdekoodia ja tutkimusvälineitä yhteiskunnan tietovirtojen analysointiin

Edistämme näitä päämääriä tarkemmin rajatuilla hankkeilla. Tämän hetken kehityskohteita ovat mm. suomalainen avoimen datan R-kirjasto sorvi, suomalainen datawiki, ja Datavaalit-hanke, joista voit lukea tarkemmin lisää hankkeiden kuvaussivuilta. Yhteisövetoinen hankkeemme toimii vapaaehtoispohjalta. Tutustu, osallistu, ja kontribuoi.

If you asked me what a data scientist was, I would say someone who can bridge the raw data and the analysis - and make it accessible. It's a democratising role; by bringing the data to the people, you make the world just a little bit better

Simon Rogers, Guardian.
Fork me on GitHub