v

Tieteellisten julkaisujen hintatiedot saatavilla avoimena datana


Suomi on ensimmäinen maa, jossa kattavat julkaisijakohtaiset tiedot korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden maksamista tilaushinnoista ovat saatavilla usean vuoden ajalta. Kustantajahintatiedot Suomessa 2010–2015 julkaistiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sen rahoittama Avoin tiede ja tutkimus 2014–2017-hankkeen verkkosivuilla. Taustalla oli avoimen tieteen aktiivien tietopyyntö ja sitä seurannut hallinto-oikeuden päätös. Aineiston avautuminen vahvistaa yliopistojen neuvotteluasemaa suhteessa kustantajiin ja tukee keskustelua vaihtoehtoisista julkaisumalleista ja rahoituksen ohjaamisesta avoimen julkaisemisen (OA) suuntaan.

Aineisto sisältää kaikkien korkeakoulujen ja kymmenien muiden laitosten tilausten arvon 266 kustantajanimikkeen osalta. Tilausten kokonaisarvo vuosina 2010-2015 oli 131.1 miljoonaa euroa. Tarkempi analyysi aineiston sisällöstä lähdekoodeineen löytyy rOpenGov-blogista.


comments powered by Disqus