v

sorvi

Avoimen datan työkalupakki R-kielelle


Yhteiskunnan julkisten tietovarantojen määrä on voimakkaassa kasvussa Suomessa ja muualla. Laaja saatavuus ja käyttö on omiaan nostamaan yhteisten tietovarantojemme arvoa. Aineistojen avoimuus mahdollistaa yhdistämisen toisiin tietolähteisiin ja uudenlaiset tutkimuskysymykset joihin yksittäisillä aineistoilla ei päästä käsiksi.

Laskennallisten työkalujen saatavuus on osoittautunut pullonkaulaksi avoimeen dataan perustuvalle tutkimukselle ja sovelluksille. Suomi-datan R-kirjasto sorvi ratkaisee tämän pullonkaulan tarjoamalla tutkimuskäyttöön suunnatun ohjelmakirjaston avoimen datan hakuun ja yhdistelyyn. R-laskentaympäristö mahdollistaa läpinäkyvän ja toistettavan tutkimuksen, ja yhteiskunnallisen datan louhimisen tehokkailla analyysimenetelmillä.

Vuosina 2011-2014 taustahanke on saanut palkintoja ja rahoitusta Apps4Finland-kisassa (2011 ja 2012); Sitran Uusi demokratia-haussa osana Datavaalit-hanketta, sekä Helsinki Region Infosharen ja Sitran rahoittamassa Datademo-kisassa.

Fork me on GitHub