v

R/Sotkanet julkaistu CRANissa


Milloin: 7.4.2014

Missä: Sotkanet-paketti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Sotkanet-tietokannan R-rajapinta on nyt saatavilla R-kielelle CRAN-kirjastosta.