v

Suomalainen datawiki


Julkisten tietovarantojen laaja saatavuus ja käyttö nostaa niiden arvoa. Suomessa on tarve esimerkkeihin perustuvalle dataoppaalle. Datawiki tarjoaa keskitetyn datakatalogin lisäksi selkeitä esimerkkejä avoimen datan käsittelyyn sekä kehittäjäyhteisön aktiivisen tuen.

Datakatalogi Datawiki listaa noin 20 keskeistä kotimaista tietolähdettä, jotka sisältävät tuhansia yksittäisiä aineistoja joiden käsittelyyn on saatavilla automatisoituja välineitä. Datakatalogi kattaa avoimia aineistoja mm. Tilastokeskukselta, Maanmittauslaitokselta, Maailmanpankilta ja Suomen ympäristökeskukselta.

Käyttöesimerkit Laskennalliset analyysiympäristöt tarjoavat joustavia välineitä datan käsittelyyn ja ovat perusedellytyksenä aineistojen tutkimuskäytölle, mutta niiden oppimiskynnys koetaan usein korkeaksi. Datawiki madaltaa oppimiskynnystä tarjoamalla yksityiskohtaisia esimerkkejä keskeisten kotimaisten tietolähteiden automatisoituun hakuun ja käsittelyyn. Datawikin tämän hetken painopisteenä on maailmanlaajuisesti erittäin suosittu R-ympäristö, jolle on valmiiksi saatavilla ohjelmakirjastoja suomalaiselle avoimelle datalle. Myöhemmin opasta on tarkoitus laajentaa muihinkin analyysiympäristöihin.

Kehittäjäyhteisön tuki Wiki-sivustoa kartutetaan jatkuvasti, ja käyttäjät voivat osallistua oppaan täydentämiseen. Datawikin taustayhteisöltä saa tarvittaessa myös henkilökohtaista tukea.

Datawiki on avoin yhteisövetoinen hanke; toivotamme uudet kontribuutiot ja kehittäjät tervetulleiksi - anna palautetta, osallistu datakatalogin ja esimerkkien täydentämiseen, tai tule mukaan muulla itsellesi sopivalla tavalla. Ota yhteyttä!.

Creative Commons -lisenssi

Datawiki jonka tekijä on Louhos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.